Pożyczka dla małych i średnich przedsiębiorstw Siedziba Spółki ARR AGROREG S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie powstała w 1991 roku, działa jako wyspecjalizowana firma doradztwa gospodarczego oraz propaguje politykę i inicjatywy wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez świadczenie usług w zakresie doradztwa, a także wspierania finansowego przedsiębiorców m.in. poprzez środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013. Fundusz od początku swojej działalności udzielił ponad tysiąc pożyczek na łączną kwotę 92 mln zł, przyczyniając się do utworzenia 1003 nowych miejsc pracy.

Główna siedziba funduszu znajduje się w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie-Słupcu, woj. dolnośląskie.

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.

 

„Dofinansowanie udzielone w ramach Umowy Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr 15/4/2020/LFII w kwocie: 1 429 411,76 zł pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.”

       
Copyright © 2016 ARR AGROREG S.A. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie: Daniel Jabłoński