Pożyczka dla małych i średnich przedsiębiorstw Siedziba Spółki ARR AGROREG S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego planuje w lipcu 2016 roku uruchomić nowy produkt finansowy w postaci pożyczki obrotowej dla MŚP.

Podstawowe parametry nowego produktu finansowego:

  1. Maksymalna wartość pożyczki może wynieść 100 tys. zł, dla firm produkcyjnych limit może zostać  zwiększony do 250 tys. zł.
  2. Maksymalny okres spłaty - 12 miesięcy od dnia uruchomienia środków, przy czym okres spłaty dla firm produkcyjnych może być jednorazowo przedłużony przy spełnieniu kryterium przychodowego (wzrost przychodów co najmniej o równowartość 10% kwoty pożyczki) na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (łącznie 24 miesiące).
  3. Oprocentowanie wyliczone zostanie w oparciu o Komunikat KE w sprawie ustalania stóp referencyjnych (średnio od 3-4% w skali jednego roku):
    Na dzień 01.05.2016 r. wysokość stopy bazowej dla Polski wynosi 1,83% w stosunku rocznym, natomiast minimalna wysokość marży wynosi 1%. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność do 1 roku minimalna wysokość marży wynosi 4%. Wysokość marży ustalana jest w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008r., str. 6).
  4. Możliwość spłaty całości kapitału w 12 miesiącu (sposób spłaty ustalany indywidualnie z przedsiębiorcą).
  5. Prowizja od udzielonej pożyczki w wysokości 3 % dla pożyczek o wartości do 100 tys. zł i 2 % dla pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł.
  6. Weryfikacja przeznaczenia  na podstawie oświadczenia dla pożyczek do 100 tys. zł, dla pożyczek powyżej  100 tys. zł na podstawie faktur zakupu.
  7. Zabezpieczenie – obligatoryjnie weksel in blanco (dodatkowe zabezpieczenie ustalane indywidualnie przedsiębiorcą).

Informujemy, że na potrzeby niniejszego projektu zmieniliśmy wniosek pożyczkowy (wniosek jest dużo łatwiejszy do wypełnienia) oraz przypominamy o możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.

 Kontakt:

 Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie
57-402 Nowa Ruda, ul Kłodzka 27 tel. 74/872 53 25, 74/872 70 43

 

www.dolny-slask.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

„Dofinansowanie udzielone w ramach Umowy Pośrednika Finansowego I Stopnia – Linia Finansowa II nr 15/4/2020/LFII w kwocie: 1 429 411,76 zł pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.”

       
Copyright © 2016 ARR AGROREG S.A. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie: Daniel Jabłoński